Entrée

2.50 €
2.50 €
2.00 €
3.00 €
5.00 €
4.50 €
4.00 €
9.00 €
12.50 €
6.00 €
6.00 €
9.00 €
10.00 €
10.00 €

Maki (6pcs)

4.00 €
4.50 €
5.00 €
3.50 €
3.50 €
3.50 €
5.00 €
9.50 €

Printemps roll (6PCS)

6.00 €

Roll spécial (6PCS)

6.50 €
6.00 €
10.00 €
11.00 €

Flocon roll (6PCS)

5.50 €
5.50 €
5.50 €
5.50 €
6.00 €
4.50 €
5.50 €

Masago roll (6PCS)

6.00 €
6.00 €
6.50 €
6.00 €

Masago Wasabi (6PCS)

6.00 €
6.00 €
6.50 €
6.00 €

Délice roll (6PCS)

6.50 €
6.50 €
6.50 €
6.50 €
6.00 €
6.50 €

Egg roll (6PCS)

6.50 €
6.50 €
6.50 €
5.50 €
6.00 €

California croustillant (6PCS)

6.00 €
6.00 €
6.50 €
6.00 €
6.00 €
6.00 €
6.00 €

California Oignon frits (6PCS)

6.00 €
6.00 €
6.50 €
6.00 €
6.00 €
6.00 €
6.00 €
6.00 €

Témaki (1PC)

Sushi (2PCS)

4.00 €
4.20 €
4.20 €
3.80 €
3.80 €
4.80 €
4.80 €
5.00 €
3.80 €
3.80 €
4.50 €
4.50 €

Gunkan (2PCS)

5.00 €

Sashimi (10 TRANCHES)

10.00 €
8.50 €
8.50 €
10.00 €
11.50 €

Brochette (2PCS)

4.00 €
5.50 €